KURUMSAL

SEÇ POLİTİKALARI

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • TP Petrol Dağıtım A.Ş. olarak akaryakıt temini, depolaması, satışı ve taşınması alanında faaliyet gösteren şirketimizin kurumsal itibarının korunması ve yükseltilmesi amacıyla kalite anlayışından ödün vermeden hizmet ve ürün kalitemizi arttırmak.
 • Müşterilerimizin ve diğer ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini, uygulanabilir şartları tam olarak karşılayan bir anlayış içinde, müşteri memnuniyetinin en üst düzeye taşınmasını sağlamak.
 • Ülke genelinde yaygın bayi ağımızla müşteri tercihinde lider olma hedefine uygun çalışmak.
 • Şirketimize katkı sağlayacak yeni fırsat alanları oluşturarak ve işlem hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak.
 • Gelişen teknolojiyi takip etmek, mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve risk analizleri yaparak fırsatları değerlendirmek.
 • Sorumluluğumuzda yürüyen işlerimizi zamanında ve en doğru şekilde yapmak ve işlerimiz sırasında ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçebilmek için en hızlı şekilde çözüm üretmek.
 • Hizmet sağlanan tüm noktalar arasında etkin, hızlı ve sonuç odaklı bir iletişim ile kesintisiz ve doğru bilgi akışını sağlamak.
 • Personelin yeteneklerini geliştirmesini ve sorumluluk almalarını sağlayan iş ortamı yaratarak, yeni fikirlerin ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesini teşvik etmek.
 • Yönetim sistemlerimizi şirketimizin her katmanına yayarak müşteri memnuniyetinde devamlı bir artış sağlamak için sorunların kaynağında çözülmesini sağlamak.
 • Süreç içerisinde ortaya çıkabilecek risk ve fırsatları değerlendirerek hizmet kalitemize dair performansımızı arttırmak.
 • Kalite Yönetim Sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini ve uygulanabilir şartlarını yerine getirecek şekilde dokümante edilmesini, belgelendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda çalışanlarımızı, bayilerimizi ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.
 • Çevreye duyarlı bir şirket kültürü oluşturmak amacıyla, faaliyetlerimizde çevreye zarar verecek etkileri en aza indirecek önlemler almak ve çevreyi korumak.
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri kaynağında tespit ederek, kontrol altına almak, yasal mevzuatlara uygun olarak önlenmesini sağlamak.
 • Çevreyle ilgili olarak yapılan tüm faaliyetlerde, uygunluk yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini, ilgili taraf ve ihtiyaç beklentilerini sağlamak ve yürürlükte bulunan yasal mevzuatlara uymak.
 • Çevre ile alakalı ortaya çıkabilecek tüm risk ve fırsatları değerlendirmek ve risklere dair uygun önlemleri almak.
 • Çevre dostu teknolojiler kullanarak çevrenin korunmasını desteklemek.
 • Çevre Yönetim Sistemimizin ISO 14001 Standardına uygun olarak uygulanmasını, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 • Çalışanlarımızı ve bayi personelini iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmek, eğitimler vermek.
 • Şirketimizin merkez ve terminal / saha faaliyetleri kapsamında tehlikeleri önceden belirleyebilmek için, zamanında ve doğru risk analizi yaparak, risklerin değerlendirilmesini, yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Faaliyet alanımız içerisine giren stajyer, ziyaretçi ve alt yüklenici personeli de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızın sağ lığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak.
 • Acil durum ile ilgili faaliyetleri planlamak, uygulamak, kontrol ve denetimlerini yapmak.
 • Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasal mevzuatlara ve standartlara uymak ve ilgili taraf ve ihtiyaç beklentilerini sağlamak.
 • Şirketimizin tüm katmanlarında iş sağlığı ve güvenliğini yaşam biçimi haline getirmek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanlarla işbirliğini ön planda tutarak en üst düzeyde katılım sağlamak.
 • Faaliyet alanımız içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerde mevcut ve potansiyel tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri azaltmak.
 • ISO 45001 Standardı gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlayarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin faaliyetlerini sürekli iyileştirmek ve takip etmek.

Amacımız;

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak faaliyetlerimizi sürekli olarak iyileştirmek, kaliteden ödün vermeden ve çevreye zarar vermeden insan hayatına katkıda bulunmaktır.
Yönetim bu politikaların tam anlamıyla uygulanmasını taahhüt eder.
TP Yarımca İskelesinden 3. şahıslara yükleme – boşaltma hizmeti tarifesi 1,35 $ / Ton olarak uygulanmaktadır.

BELGELERİMİZ

Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.