İNSAN KAYNAKLARI

UYGULAMA VE SÜREÇLER

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız
İnsan kaynakları uygulamaları, yetenek yönetimi uygulamalarını esas alarak insan kaynağının verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, yürütülen çalışmalar doğrultusunda ise çalışan bağlılığı ve memnuniyetinin artırılması yönünde planlanmakta ve kurum içerisinde birim veya pozisyon ayırt etmeksizin uygulanmaktadır.

İnsan kaynakları uygulamaları yönetimi için kurum içerisinde uçtan uca etkinleştirilen altyapı çalışmaları ile sistemlerin ve süreçlerin standardize edilerek sürdürülebilirliğin sağlanması temel hedeflerden biri olarak belirlenmiştir.
İşgücü Planlama: Kurum içerisinde işgücü planlamaları, organizasyon yapısı ve iş süreçlerini çalışan potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlayacak şekilde yenilikçi bir bakış açısıyla yeniden ele alarak yapılmakta olup, optimum işgücü belirlenirken "Doğru kişilerin, doğru beceride, doğru işte, doğru zamanda, doğru maliyette" olmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Yetkinlik Yönetimi: Kurum içerisinde organizasyonun temel gücünü yansıtan ve çalışanların kendilerine verilmiş hedeflerde başarılı performans göstermelerine olanak sağlayan yetenek ve beceri birikimleri olarak değerlendirilen yetkinliklerin yönetilmesi kapsamında, organizasyon içerisinde doğru yetkinlik eşleştirmelerinin yapılarak operasyonel verimliliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

İşe Alım Yönetimi: Kurumumuz tarafından işe alınacak adaylarda aranan ortak özellik, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklerin yanında şirketimiz değerleriyle doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip olması olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, işe alım sürecimizde, staj programları, kişilik envanterleri, yetkinlik mülakatları, değerlendirme merkezi uygulamaları ile işe alım sürecimiz, bizi geleceğe taşıyacağına inandığımız yetenekleri, kurumumuza kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kariyer Yönetimi: İnsan kaynakları sistemimizin bütünleştirilmesi, kariyer yollarının belirlenmesi ve bu doğrultuda eğitim programlarının düzenlenmesi faaliyetlerinin tümünü kapsayan kariyer yönetimi sürecimiz, uçtan uca entegre bir şekilde tanımlanmaktadır. Çalışanlar ile kariyer haritalarının eşleştirilmesi hem çalışan bağlılığı hem de kurumsal vizyonun sağlanabilirliği açısından en temel başarı faktörü olarak değerlendirilmektedir.

Performans Yönetimi: Performans yönetim sistemi, fonksiyonların iş hedeflerini kurumun vizyonuna hizmet edecek şekilde belirlediğinden emin olunarak ve bu hedeflere erişim başarısının ölçümlenmesini içerecek şekilde tasarlanmıştır. Kurum içerisinde uygulamakta olduğumuz doğru performans yönetim sistemi tasarımı ile bireysel, fonksiyonel ve kurumsal hedeflerin değerlendirmesi etkin bir şekilde sağlanmakta, bu doğrultuda kurumsal vizyona doğru adımlarla ulaşılması hedeflenmektedir.

Yedekleme Yönetimi: Kurum içerisinde iş sürekliliğini sağlamak ve işgücü açığı nedeni ile oluşabilecek riskleri en aza indirmek için organizasyon içinde kilit önem taşıyan ve gelecekte ihtiyaç olabilecek pozisyonlar yedekleme yönetimi kapsamında belirlenmektedir. Belirlenen kilit pozisyonlara ve yönetim kademelerine yönelik olarak kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyulacak işgücünün şirket içindeki yüksek performans ve potansiyelli çalışanlarla karşılanması, çalışanların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak sistematik bir süreç uygulanmakta olup, bu doğrultuda yedekleme planlarının tüm pozisyonlar için yapılması amaçlanmaktadır.

Gelişim ve Eğitim Yönetimi: İnsan kaynakları uygulamaları; eğitim yönetimi, vizyon, misyon, amaçlar, uzun dönem planlar ve stratejiler doğrultusunda çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesine yönelik eğitimlerin belirlenmesini içerecek şekilde planlanmakta ve uygulanmaktadır. İşe alımdan başlayarak tariflenen tüm süreçler içerisinde uçtan uca çalışan katkısının nasıl arttırılacağının değerlendirilerek yönetilmesi hedeflenmektedir.

Takdir ve Ödüllendirme: Kurum içerisinde çalışanlarımızın şirketimize katkı sağlayacak davranış ve çabalarının ön plana çıkartılması, başarılarının desteklenmesi, devamının sağlanması ve motivasyonun yükseltilmesi amacıyla takdir ve ödüllendirme programları uygulanmaktadır.

İnsan Kaynakları Teknolojileri: İnsan kaynakları uygulamalarının ve operasyonel işlemlerin verimli yürütülebilmesi, takip ve kontrol edilebilirliğin istenilen seviyede olması adına kurgulanan insan kaynakları altyapımızın sürdürülebilirliği hedeflenmektedir. 

 

Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.